Rijtest CBR

Neem contact met ons op

Medische rijtest

Mensen die de eigen verklaring van het CBR niet met nee kunnen invullen op alle vragen worden vaak na het insturen van de doktersverklaring opgeroepen voor een rijtest. De DPR van het CBR (Deskundige Praktische Rijgeschiktheid) Deze stelt vast of de aandoening dan wel het medicijngebruik geen invloed heeft op het functioneren in het verkeer. Veel jongeren met ADD, ADHD, ASS, Asperger enz. Leggen deze test af en worden dan vrijgegeven voor het examen. Ook mensen die al een rijbewijs hebben en vervolgens getroffen worden door een ziekte doen dit.

Wanneer is een medische keuring nodig voor het rijbewijs?

U kunt alleen een rijbewijs krijgen als u geestelijk en lichamelijk in staat bent een voertuig te besturen. Daarom moet iedereen die zijn rijbewijs wil halen een verklaring invullen over zijn gezondheid. Deze ‘Eigen verklaring’ bestaat uit een vragenlijst over uw gezondheid. Als u een of meer vragen met ‘ja’ beantwoordt, zal een arts uw gezondheidssituatie bekijken. U moet dan een medische rijtest / keuring ondergaan.

Heeft u uw rijbewijs al gehaald? In deze situaties kunt u dan toch nog te maken krijgen met een medische keuring:

Hoe gaat een medische keuring voor het rijbewijs?

Voor een medische keuring voor het rijbewijs kunt u zelf een afspraak maken met een huisarts. Huisartsen keuren hun eigen patiënten meestal niet. U kunt bij uw eigen huisarts wel vragen naar welke arts u kunt gaan.

Tijdens de medische keuring onderzoekt een arts:

Het kan zijn dat de keurende arts u doorverwijst naar een specialist, zoals een oogarts of een neuroloog, voor extra onderzoek.

De keurende arts stuurt de bevindingen naar de medisch adviseur van het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR). Hij beslist of u een Verklaring van geschiktheid krijgt. Het kan zijn dat hij het nodig vindt dat u eerst nog een rijtest doet.

Met de Verklaring van geschiktheid kunt u uw rijbewijs aanvragen of verlengen.

Rijtest bij gezondheidsproblemen

Bij een rijtest beoordeelt een deskundige van het CBR of u veilig kunt rijden met uw gezondheidsproblemen.

Wanneer is een medische rijtest verstandig/nodig? 

De uitkomst van de rijtest kan zijn dat u wel mag rijden, maar alleen met aanpassingen aan het voertuig. Bijvoorbeeld stuur- of rembekrachtiging of een compleet aangepaste bediening van de auto. U doet vervolgens uw rijexamen in de aangepaste auto. Uw examinator is speciaal opgeleid voor examens in aangepaste voertuigen.

Hoe reserveer ik een rijtest bij het cbr? Bekijk hier een uitlegvideo.

Moet u met een lesauto verschijnen (staat aangeven op het formulier van het cbr) dan alleen reserveren via de rijschool!!